FOTO: ARKIV
Barnet det handlar om har besökt en hälsocentral tisdag 3 september och Gävle akutmottagning 9, 10 och 11 september. Den 11 september uppstod misstanke om mässling och barnet blev då inlagt. På det sättet bryts risken för smittspridning. Laboratoriesvar från Uppsala har nu visat att det är ett bekräftat fall av mässling. – En genomgång av de som kan utsatts för smitta i vården startade omgående onsdag 11 september och kontakt tas nu av vårdpersonal med de som kan ha besökt vården under de timmar som smittrisk kan ha förelegat de olika dagarna, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare Region Gävleborg. Eftersom bland annat en bussresa har genomförts kan fler fall av mässling dyka upp. – Den period som är aktuell utifrån detta kända fall innebär att eventuellt smittade personer kan insjukna 10 september till och med 29 september, förklarar Signar Mäkitalo. Det är inte känt för Nyhetswebben vilka hälsocentraler barnet besökt det rör sig om, det har man inte uppgett.