FOTO: ROGER NILSSON
Under söndagen vid klockan 14 så samlades en stor uppslutning frivilliga från Missing People vid Forsbacka värdshus. Man kommer i fler grupper gå ut och söka den man i 30-årsåldern som varit saknad sedan fredagen vid lunchtid. Vänta aldrig med att anmäla någon som saknas, det säger insatsledare Jonas vid Missing People. Många tror att det finns en gräns i tidsaspekten när man ska anmäla en anhörig som saknad men så är det inte i Sverige. Jonas uppger dock att i en del delstater i USA så förekommer det en tidsgräns på bland annat 12, 24 och 48 timmar men så är inte fallet här. Även Röda korset hade folk på plats. Länk till Missing Peples efterlysning av den 31-åriga mannen i Forsbacka.