Just nu står en lastbil illa till på E4 i höjd med rastplats Skarvberget. Det är en lastbil som drabbats av punktering. Flera personer rör sig vid vägen. Detta gäller i riktning mot Gävle. Denna rapport inkom vid klockan 11.40.