Under söndagen så rullar trafiken mycket långsamt på E4 mellan Söderhamn och Gävle. Trafikverket meddelar att det är mycket långa köer just nu på sträckan Söderhamn – Gävle i södergående. Tänk på att hålla avståndet till framförvarande fordon uppmanar Trafikverket. Varningen gäller fram till cirka klockan 18