polis
Det är sedan tidigt på torsdagsmorgonen mycket svårt att ringa polisen på deras nummer 11414. Anmälningar mm kan göras på hemsidan. Vid akuta ärenden ska man alltid ringa 112. Detta berör större delen av landet. Felsökning pågår.