Vid 9.40-tiden på måndagen får polisen samtal om att ett hot riktats mot en skola på Norrtullsgatan. Man har funnit en papperslapp uppsatt där man riktat någon form av hot mot skolan. Polisen har tagit del av innehållet på papperslappen och har vidtagit de åtgärder ansetts som nödvändiga uppger polisen på sin hemsida. Polisen har i samråd med skolan kommit fram till en bedömning från polisens sida att ingen utrymning behövs. Polisen har upprättat anmälan om olaga hot.