FOTO: POLISEN
Nu lanseras ett nytt informations- och mötespaket för att stärka äldres förmåga att stå emot bedrägeribrott. Bedrägerier mot äldre där gärningspersonerna utnyttjar en förtroendeställning fortsätter öka i landet. Nu lanseras ett nytt informations- och mötespaket för att stärka äldres förmåga att stå emot bedrägeribrott. Det kan vara extra svårt att värja sig när en bedragare säger sig representera en myndighet eller någon annan som man förväntas lita på till exempel en läkare eller fastighetsbolaget. ”Försök inte lura mig” är ett mötespaket för aktiva möten som tagits fram av polisen tillsammans med Brottsofferjouren, PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna. – Med ”Försök inte lura mig” vill vi öka medvetenheten om bedrägeribrott där främst äldre drabbas, vilka varningssignaler och situationer man ska vara uppmärksam på och hur man kan skydda sig för att inte bli lurad, säger Anna Karlsson, polisens nationella bedrägericenter. Mötespaketet är främst tänkt att användas vid fysiska möten mellan äldre där materialet skapar förutsättningar för samtal och praktiska övningar. Att kunna diskutera, dela erfarenheter och känna samhörighet, kan minska känslan av oro och skam för att bli utsatt för brott. Möten genomförs av organisationerna många gånger i samverkan exempelvis med kommun och polis. – Materialet kan också användas av anhöriga eller de som arbetar med äldre för att upplysa om olika risker i hemmet, på stan och på nätet. Har man inte möjlighet att delta i möten så innehåller framför allt det skriftliga materialet viktig information om bedrägerier och goda råd från polisen, fortsätter Anna Karlsson i ett pressmeddelande.