Det kommer uppgifter från delar av Sverige om att det sker hamstring av vissa varor i butiker med anledning av oron kring viruset covid-19. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, uppger att man utifrån nuvarande läge inte ser några behov för dig som privatperson att handla hem något särskilt på grund av coronautbrottet. MSB:s allmänna rekommendation för krisberedskap är att man som privatperson rent allmänt ska planera för att kunna klara sig utan samhällets hjälp i minst några dygn – upp till en vecka eller längre om du har den möjligheten. Utgå ifrån dina egna och dina näras förutsättningar och behov. Tänk också på att du ska ha möjlighet att ta del av viktig krisinformation från myndigheter, exempelvis via MSB:S webbplats Krisinformation.se som samlar och förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse skriver Xnytt.se. Uppdatering: Bara i Gävle samt flera andra områden har vissa butiker nästan slut på toalettpapper, ris, pasta, konserver mm.