FOTO: LENA CATARINA JOHANSSON
Lärosäten och gymnasieskolor i Sverige uppmanas nu att bedriva distansundervisning. Den nya rekommendationen från Folkhälsomyndigheten syftar till att dämpa spridningstakten av covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att undervisningen i gymnasieskolan inte ska bedrivas i skolans lokaler, utan genom fjärr- eller distansundervisning. Motsvarande rekommendation gäller också lärosäten, yrkeshögskolan och komvux. Rekommendationen syftar till att bromsa takten i spridningen av covid-19 i samhället, och att därmed avlasta sjukvården och skydda de mest sårbara från att smittas. – Det är rimligt i det här läget att uppmana gymnasieskolor, universitet och högskolor till en omställning till distansundervisning. Då kan undervisningen bedrivas utan att elever och studenter samlas i klassrum och lärosalar, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör. Gymnasieelever och studenter är inte i behov av omsorg, till skillnad från barn i grundskolans tidiga årskurser. Både gymnasieskolor, universitet och högskolor samlar också elever och studenter från upptagningsområden som är mycket större än grundskolans. Folkhälsomyndighetens grundhållning är att symtomfria personer, som inte tillhör riskgrupperna, ska kunna fortsätta med sina normala sysslor. Samtidigt finns nu ett antal åtgärder på plats som bidrar till att minska spridningen. Det gäller bland annat den inskränkning av offentliga sammankomster som regeringen har fattat beslut om, men också framtagen information till skolor, evenemangsarrangörer, resenärer och allmänheten. – Det mantra som vi vill upprepa är att stanna hemma när du är sjuk, även med milda symtom, samt att ha en god handhygien, säger Johan Carlson.