FOTO: TELIAS HEMSIDA
Under lördagskvällen drabbades Telia av ett mycket stort haveri. Telias bredband ligger nere i stora delar av landet. Även Telias hemsida är helt nere just nu. Telia felsöker händelsen och man vet inte ännu när tjänsterna är igång.