Denna vecka kommer 610 nya polisaspiranter till Polismyndigheten. Aspiranterna placeras i olika polisregioner utifrån en fördelningsmodell som grundar sig ibland annat på befolkningsmängd, brottsbelastning samt avgångar.

‒ Jag vill varmt välkomna alla polisaspiranter som nu börjar sin tjänstgöring. Polisen arbetar dygnets alla timmar i en komplex och föränderlig omvärld. Oavsett utmaningarna fortsätter vi att utföra vårt grunduppdrag som är att bekämpa brott och upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Vi behöver fortsätta bli fler polisanställda, säger rikspolischef Anders Thornberg. Polisutbildningen omfattar fem terminers heltidsstudier. I utbildningen ingår en sex månaders aspiranttjänstgöring i en polisregion. Från januari i år startade en ny antagningsprocess till polisutbildningen vilket bland annat gör det möjligt att söka till polisutbildningen när som helst under året. Gävleborg har tilldelats 11 av 610 aspiranter. Det skriver polisen i ett pressmeddelande.