polis
Polismyndigheten har arbetat med utredningsåtgärder och brottsbekämpande arbete inom ramen för operation Rimfrost under veckan som gått. – Vi arbetar stenhårt för medborgarna i regionen. Beslagen fortsätter och utöver konkret brottsbekämpning jobbar vi med trygghetsskapande åtgärder. Det är oerhört tacksamt att få resursförstärkning från andra delar av Sverige till detta viktiga arbete. Vill rikta ett stort tack hittills till alla poliser och civilanställda, säger Jale Poljarevius, kommenderingschef Rimfrost polisregion Mitt. Den gångna veckan har innehållit utredningsåtgärder, samt trygghetsskapande- och brottsbekämpande arbete under Rimfrostparaplyet. Utredarna kopplade till den nationella särskilda händelsen Rimfrost har arbetat både med färska ärenden men också med äldre grova brott med okänd gärningsman. Det har bland annat handlat om två rån och ett antal skjutningar. Det mesta av det polisiära arbetat har varit förlagt i Uppsala, men två insatser har vikts åt Västerås där polisen har arbetat med fordons- och personkontroller samt husrannsakan i bostäder. Målet för den särskilda händelsen Minska skjutningar och sprängningar i kriminella miljöer. Reducera antalet personer i kriminella nätverk genom lagföring och avhopparverksamhet. Öka beslagen av vapen och sprängämnen. Öka tryggheten hos allmänheten. Resultat för Rimfrost region Mitt från den 20 februari – 16 april Frihetsberövade: Gripna 33 (varav 31 anhölls och sedan 17 häktades) Efterlysta 7 Omhändertagna 4 Lagen om vård av unga – LVU 3 Källa: Polisen