Vid 7.15 på tisdagen drabbades stora delar av centrala Gävle av ett strömavbrott. Detta har drabbat bland annat tågen genom Gävle, inga utrop har bland annat kunnat göras på centralstationen. Avbrottet drabbade även sjukhuset som gick över på reservkraft under tiden avbrottet pågick. Strömmen var åter tillbaka klockan 9.00 uppger Gävle Energi, orsaken ska ha varit ett tekniskt fel säger man från bolaget.