Sedan klockan 8.00 på tisdagsmorgonen är vattnet avstängt i centrala Lingbo. Detta berör i stort set samtliga adresser i centrala delen av orten. Dessa gator berörs: Verksadsvägen, Djupbäcksvägen, Gjuterivägen, Södra Lingbovägen, Grenvägen, Fallåsvägen, Kvarnvägen, Västerängsvägen, Kraftvägen, Bäckvägen, Hagalundsvägen, Västerbergsvägen, Stationsvägen, Kolvägen, Backvägen, Smalbyvägen, Smedvägen, Parkvägen. Vattentank finns placerad vid Silverbocken. Avstängningen pågår fram till cirka klockan 15:00.