Sedan ett tag tillbaka råder ett större haveri hos Skatteverket under tisdagen. Det går för närvarande inte att ringa till myndigheten heller. Även dem anställda har problem att utföra sina arbetsuppgifter. Felsökning pågår för att detta skall vara i drift så snart som möjligt.