En vattenläcka har skett i Hedesunda. Detta innebär att Gästrike Vatten stänger av vattnet på några adresser idag måndag mellan 11.00 – ca 16.00, dessa adresser berörs: Nyvägen 3-13, Stationsvägen 30-38 samt Rångstavägen 3.