En vattenläcka har skett i Valbo. Detta innebär att Gästrike Vatten stänger av vattnet på några adresser imorgon torsdag från klockan 8.00 – 16.00 cirka. Adresser som berörs av detta är: Ludvigsbergsvägen 20, 22 & 34, Kristinerundan alla nummer samt Stålbergavägen även här alla nummer.