Under måndagen kommer Gästrike Vatten utföra underhållsarbete i Bomhus. Detta kan innebära störningar. Arbetet beräknas pågå mellan 10.00 – 12.00 cirka. Följande adresser berörs: Storhagssvängen 9-46 samt Hökvägen 4. Vattentrycket kan eventuellt minska i hela området under tiden arbetet pågår.