Under torsdagen kommer Gästrike Vatten utföra underhållsarbete i Sörby. Detta innebär att man stänger av vattnet på en adress under en timme. Detta kommer att ske mellan klockan 10.00 – 11.00. Avstängning gäller: Batterigatan 2 A-D, 4 A-D, 6 A-D, 8 A-D, 10 A-D, 12 A-D, 14.