söndag, april 21, 2024
Hem Gävle Gävle: Nya förhållningsregler gällande Covid-19

Gävle: Nya förhållningsregler gällande Covid-19

  1. Personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler.
De nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten innebär att även så kallade hushållskontakter till den smittade personen ska ges förhållningsregler. Det är läkaren som beslutar om förhållningsregler. Reglerna kan till exempel innebära att man inte får gå till arbetet. Med hushållskontakter avses personer som delat boende med den smittade någon gång under perioden som hen varit smittsam. Förhållningsreglerna gäller som regel i sju dagar från provtagningsdatum för den smittade personen i hushållet. Om inga symtom utvecklats rekommenderas att hushållskontakten provtas efter fem dagar. Den som berörs av förhållningsreglerna kommer att kontaktas av en smittspårare och få mer information om vad som gäller. – Vi vet att många smittas av en annan person i hemmet. Genom de nya rekommendationerna kan risken för smittspridning i samhället minskas, säger statsepidemiolog Anders Tegnell. Precis som övriga yrkesverksamma i samhället rekommenderas hushållskontakter till smittade personer att jobba hemifrån om de har möjlighet. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vissa personer i hushållet undantas från delar av de nya förhållningsreglerna. Det gäller till exempel elever i förskolor, grundskolor och motsvarande skolformer samt gymnasiesärskolan, som kan fortsätta gå i skolan. Även personer i hushållet som tidigare har ett positivt PCR-test eller påvisat antikroppar inom sex månader undantas. För personer med vissa samhällsviktiga yrken, till exempel vård- och omsorgspersonal, finns möjlighet att lätta på förhållningsreglerna snabbare genom att provta direkt, ifall reglerna medför ett mycket stort bortfall av medarbetare lokalt på exempelvis en arbetsplats. I sådana fall måste inkubationstiden beaktas och det ska även finnas möjlighet till fysisk distansering i hemmet. Den nya rekommendationen kring hushållskontakter är en ändring i Folkhälsomyndighetens vägledning om smittspårning av covid-19 skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.