Foto: Polisen

Idag tillträder Ulf Johansson som regionpolischef i Mitt. Han har en gedigen erfarenhet av olika chefsbefattningar efter drygt 30 år inom Polismyndigheten och kommer närmast från motsvarande befattning i Stockholm.

Med en juristexamen från Uppsala universitet startade Ulf Johansson sin polischefskarriär i Uppsala 1991. Där stannade han till 1999 för att sedan anta olika chefsbefattningar i Stockholm. Sedan 2015 har han varit regionpolischef i Stockholm och på Gotland.

Du har ett chefsuppdrag i fyra år, vad vill du åstadkomma i region Mitt?

– Vi ska fortsätta men också intensifiera arbetet mot det dödliga våldet, grov och organiserad brottslighet och särskilt utsatta brottsoffer. Men fokus här och nu är att sätta mig in i region Mitts förutsättningar samt möta och prata med så många som möjligt, digitalt och fysiskt, för att skaffa mig en bra lägesbild. Varannan onsdag kommer jag att besöka regionens olika verksamheter, så har jag gjort i många år och tycker att det är ett bra sätt att ha örat mot rälsen, säger Ulf Johansson.

Om Ulf Johansson

Ulf Johansson är uppväxt i Karlstad, läste juridik vid Uppsala universitet och har jobbat på polisen sedan 1991. Meriter i korthet:
  • Regionpolischef, region Stockholm 2015-2020
  • Biträdande länspolismästare Stockholm/Gotland 2012-2014
  • Polismästare, City polismästardistrikt 2006-2012
  • Operativ chef, Söderort och Citys polismästardistrikt, Stockholm 2002-2005
  • Chef Säkerhetsenheten (nationella insatsstyrkan, piketen mm), Stockholm 1999-2002
  • Chef Ordnings- och trafikpolisen, Uppsala 1997-1999
  • Chef polisadministrativa avdelningen Uppsala 1995-1997
  • Polischefsaspirant i Uppsala 1991-1994