Foto: Bilden från tidigare tillfälle

Från 1 oktober tar ambulanssjukvården i Region Gävleborg över som förstärkningsresurs vid större olyckor i länet. Tidigare har personal från de två akutsjukhusen utgjort extra sjukvårdsgrupp vid sådana särskilda händelser.

Större olyckor med många drabbade och skadade kallas ”särskild händelse”. Det kan vara transportolyckor, explosioner, stora bränder, pågående dödligt våld eller spridning av farliga ämnen. När en sådan svårare olycka skett i Gävleborg har förstärkningen för akutsjukvård vid olycksplatsen tidigare mobiliserats vid de två akutsjukhusen i Gävle och Hudiksvall. Från och med 1 oktober nyttjas i stället ambulanssjukvårdens egna resurser. Ambulanssjukvårdens ansvar blir att leda sjukvårdsinsatsen på olycksplatsen, mobilisera personal och fordon, tillföra stärkt sjukvårdsledning och bakre stöd.

Höjd kompetens inom ambulanssjukvården

För 20 år sedan var ambulansen mer av en transportorganisation med bara ett fåtal sjuksköterskor anställda. I dag utförs en väl utvecklad akutsjukvård inom ambulansverksamheten, där en stor majoritet av personalen är sjuksköterskor eller specialistsjuksköterskor. – Att vi tar över som förstärkningsresurs är en naturlig följd av kompetensutvecklingen. Ambulanspersonalen utbildas regelbundet för olika typer av allvarliga händelser och utdragna insatser och vi har både personal- och transportresurser. Dessutom kan sjukhusets egna medarbetare bli kvar där de behövs i nästa led; på akutmottagningen, operation och så vidare, säger Walentin Lindholm, länsövergripande verksamhetschef för akuten och ambulansen i Region Gävleborg.

Förstärkning kan utgå från sex orter

Förändringen innebär också att förstärkningsresursen vid svår olycka kan utgå från ambulanssjukvården på sex platser i länet, i stället för som tidigare de två akutsjukhusen. De sex orterna är Gävle, Sandviken, Söderhamn, Bollnäs, Ljusdal och Hudiksvall. Extra ambulanspersonal kan snabbt kallas in genom sms via SOS Alarm, och lediga ambulanser samt ambulanser på lågt prioriterade uppdrag kan snabbt styras om till olycksplatsen. I samband med förändringen uppdateras även räddningstjänstens utrustning i form av moderna tält, bårar, belysning och värme skriver Region Gävleborg.