Efter en ökning de senaste veckorna förefaller spridningen i Gävleborgs län ha stannat av något. De senaste sju dagarna har 37 nya covidfall konstaterats i länet att jämföra med 80-talet nya fall under förra veckans sjudagarsavstämning. Utvecklingen i våra närliggande regioner fortsätter däremot, varför vi kommer att fortsätta att följa såväl utfallen inom vår region som i närområdet för att snabbt kunna agera på en ökad smittspridning av covid-19. I nuläget finns det inga utökade regionala inskränkningar. Men det gäller att hålla i med fortsatt god handhygien, fysisk distansering och att stanna hemma vid symtom, vilket samtidigt bromsar spridningen av andra luftburna virus. När det gäller antikroppstester för allmänheten har de minskat i antal de senaste veckorna, samtidigt som andelen provtagna som har antikroppar fortsätter att ligga högt. Hittills har drygt 17 300 personer testats och 14 procent av dessa har uppvisat antikroppar mot coronaviruset. Hushållskarantän i sju dagar Boende i ett hushåll med en covidsjuk räknas som misstänkt fall och lyder under smittskyddslagen för skyddsplikt. Det betyder att man inte ska utsätta andra människor för smittrisk och därför vara isolerad i hemmet under minst sju dagar. I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller nu för boende i Gävleborg att den som bor med någon som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar från den dag personen fick sitt provsvar. Det gäller då även om inte symtom föreligger. Barn och ungdomar som går i förskola, grundskola eller gymnasiesärskola kan fortsätta att gå i skolan om de är symtomfria men ska följa riktlinjerna i övrigt skriver Region Gävleborg på fredagen. TÄNK EFTER! Alla, alla är vi skyldiga att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma vid minsta symptom.  Hur svårt kan det vara!