Hem Gävle Gävle: Smittspridningen minskar i länet

Gävle: Smittspridningen minskar i länet

Efter en ökning de senaste veckorna förefaller spridningen i Gävleborgs
län ha stannat av något. De senaste sju dagarna har 37 nya covidfall konstaterats i länet
att jämföra med 80-talet nya fall under förra veckans sjudagarsavstämning.

Utvecklingen i våra närliggande regioner fortsätter däremot, varför vi kommer att
fortsätta att följa såväl utfallen inom vår region som i närområdet för att snabbt kunna
agera på en ökad smittspridning av covid-19.
I nuläget finns det inga utökade regionala inskränkningar. Men det gäller att hålla i med
fortsatt god handhygien, fysisk distansering och att stanna hemma vid symtom, vilket
samtidigt bromsar spridningen av andra luftburna virus.

När det gäller antikroppstester för allmänheten har de minskat i antal de senaste
veckorna, samtidigt som andelen provtagna som har antikroppar fortsätter att ligga
högt. Hittills har drygt 17 300 personer testats och 14 procent av dessa har uppvisat
antikroppar mot coronaviruset.

Hushållskarantän i sju dagar
Boende i ett hushåll med en covidsjuk räknas som misstänkt fall och lyder under
smittskyddslagen för skyddsplikt. Det betyder att man inte ska utsätta andra människor
för smittrisk och därför vara isolerad i hemmet under minst sju dagar.
I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller nu för boende i Gävleborg
att den som bor med någon som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar från den
dag personen fick sitt provsvar. Det gäller då även om inte symtom föreligger.
Barn och ungdomar som går i förskola, grundskola eller gymnasiesärskola kan fortsätta
att gå i skolan om de är symtomfria men ska följa riktlinjerna i övrigt skriver Region Gävleborg på fredagen.

TÄNK EFTER!

Alla, alla är vi skyldiga att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma vid minsta symptom. 

Hur svårt kan det vara!