Under tisdagen kommer Gästrike Vatten utföra underhållsarbete i Bomhus. Detta innebär att man stänger av vattnet på några adresser idag från klockan 8.00 – 16.00 cirka. Detta pga byte av en ventil. Dem adresser som berörs är: Storhagssvängen 1-30, Södra Norelundsvägen 17A-36, Starvägen 7,9,14,16,18, Transtråket 2-16, Danängsstigen 18,20,22, Vråkvägen 12-15 samt Duvstigen 3,4,6,8.