98 procent av Gävleborgs invånare har ändrat sitt sätt att leva under coronapandemin och 89 procent upplever att de har fått information i ämnet i mycket eller ganska hög grad. Det är ingen större skillnad när det gäller språktillhörighet.

Det visar en enkätundersökning som Region Gävleborg gjorde 19 maj–7 juni där nu svaren även på olika språk analyserats. Av de 2 059 svaren var 15 procent på andra språk än svenska. Mot bakgrund av coronapandemin och krisläget i samhället har Region Gävleborg undersökt i vilken grad invånare inom länet upplever sig informerade om coronaviruset och covid-19 och hur de har ändrat sina beteenden utifrån den information som de har fått. Av enkätsvaren att döma är det inga större skillnader i svar beroende på språk. De svarande på utländska språk är något yngre. De har också fått information om coronarelaterade frågor i sociala medier i större utsträckning än de länsinvånare som svarat på svenska och som mestadels har haft nationell tv som informationskälla. – Det känns viktigt för oss att få en uppfattning hur lokala och nationella informationsinsatser fått genomslag hos medborgare med andra modersmål än svenska. Enkätsvaren är till god hjälp när vi arbetar med att utveckla vår kommunikation så att vi når så många som möjligt, säger Karin Edenholm Forsell, kommunikationschef för hälso- och sjukvården hos Region Gävleborg uppger Region Gävleborg.