Från att ha varit ett 60-tal i veckan för en månad sedan är prognosen nu omkring 700 positiva provresultat för covid-19 per vecka i Gävleborgs län.

– Det är ett väldigt driv i utvecklingen. Men vi är inte överraskade när vi följer utvecklingen i Europa och även andra regioner här i Sverige. Vi kunnat har förbereda oss. Men det är inte kul när de prognoser vi gör slår in, säger Lars Wesslén, smittskyddsläkare, Region Gävleborg. Trots den snabba utvecklingen med många nya fall av covid-19 följs alla provresultat upp med smittspårning för att bryta smittkedjan. Smittskydd arbetar med att förstärka den verksamheten med mer personal när allt fler personer drabbas av coronavirusets följder. Situationen är nu så allvarlig att smittskyddsläkaren i Region Gävleborg kommer att ta upp diskussion med Folkhälsomyndigheten om skärpta allmänna råd som redan införts i flera regioner. Det är en process som tar några dagar och där smittskyddsläkaren förutom Folkhälsomyndigheten överlägger med länsstyrelsen. Antal inneliggande covid-patienter i Region Gävleborg var den 13 november 30 personer, varav 2 på IVA. Att fler blir sjuka i covid-19 innebär en ökad påfrestning på hälso- och sjukvården. Det finns eskaleringsplaner för att ställa om vården och den ökade belastningen, som befaras bli större, har medfört att Region Gävleborg har gått upp i stabsläge. Det är första gången sedan i augusti. Förhoppningen är dock att det svåra läget till följd av coronapandemin ska få så liten inverkan som möjligt på övrig vård så att till exempel operationer inte ställs in i större utsträckning skriver Region Gävleborg.