Under vecka 47 testades över 1 000 personer i Gävleborgs län positivt för covid-19. Allt pekar mot en fortsatt ökning av antal fall trots alla råd och riktlinjer. Smittskydd Gävleborg konstaterar en allmän spridning av coronaviruset, något som också spiller över i vård och omsorg. Testkapaciteten i länet är i Sverigetopp. I nuläget är den utnyttjad till max, och ändå är det dubbelt så många som vill ta prov än som vården klarar av att ta emot. Folkhälsomyndigheten arbetar intensivt för att utöka testkapaciteten med internationella leverantörer vilket förhoppningsvis underlättar processen även i Gävleborg inom kort. Uppmaningen till invånarna är att fortsätta ta prover mot covid-19 vid symtom, och att ta Folkhälsomyndighetens råd om bland annat distansering och handhygien på allvar uppger Region Gävleborg. NU ÄR DET HÖG TID ATT ALLA SKÄRPER TILL SIG!