Under torsdagen kommer Gästrike Vatten utföra underhållsarbete i Hille. Detta då man ska byta ut en ventil. Därfö kkommer man tvingas att stänga av vattnet från 9.30 – 11.00 cirka. Detta berör följande adresser: Uppförsbacken 5,6,8, Villavägen 19-33, 36,38, Tornvägen 4, 6, Hillebovägen 1-10 och Södra Åsvägen 2-19.