Från den sjunde december kommer gymnasieskolorna börja med distansundervisning. Detta pga den stora ökande smittspridningen bland eleverna. Dock görs undantag för eleverna i gymnasiesärskolan. Följ presskonferens HÄR med Folkhälsomyndigheten