Idag måndag mellan klockan 08.00 – 16.00 cirka kommer Gästrike Vatten utföra underhållsarbete i Torsåker med anledning av en vattenläcka.  Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet är avstängt använd inte disk- eller tvättmaskiner under avstängningen. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka kan det bubbla av luft och vara missfärgat. Det är inte farligt. Låt kallt vatten rinna ur flera kranar tills vattnet ser klart ut igen. Se karta nedan: