Från söndagskvällen klockan 21.00 tvingades Gästrike Vatten stänga av vattnet på några i Åmot. Detta påverkar Åmot tom 8/12. En akut vattenavstängning Åmot i Ockelbo kommun gör att vi måste stänga av vattnet till din fastighet. Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. Dricksvatten finns att hämta Vid affären i Åmot. När vattnet är avstängt använd inte disk- eller tvättmaskiner under avstängningen. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka kan det bubbla av luft och vara missfärgat. Det är inte farligt. Låt kallt vatten rinna ur flera kranar tills vattnet ser klart ut igen skriver Gästrike Vatten på sin hemsida.