Sedan tidigare denna vecka har Gästrike Vatten utfört arbeten i Forsbacka. Detta pga en vattenläcka som man inte kunnat lokalisera. Man jobbar med en läcksökning och man återkommer när man vet mer. Detta kan innebära att vattnet stängs av kortare stunder eller att det minskar i tryck. Arbetet har pågått sedan 10 december.