Ikväll har smittskyddsläkare i region Gävleborg rekommenderat Högstadieskolorna i Gävle kommun att gå över till distansundervisning. Man har ikväll gått ut med denna rekommendation till kommunens skolor. Nu har även Kunskapsskolan som är en fristående skola gått ut med att man från skolan kommer att följa denna rekommendation. För Kunskapsskolan som även har elever i årskurs 6 så gäller detta även dem eleverna. Detta för att på så sätt stoppa den stora smittspridningen i Gävleborg just nu. Eleverna i bla Kunskapsskolan fick denna information under tisdagskvällen. HÅLL AVSTÅND NU och följ rekommendationerna, är det så svårt egentligen!?