Spridningen av covid-19 i Sverige måste minska. För det krävs att vi alla följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Måndag 14 december införs nya skärpta råd i hela landet samtidigt som de lokala allmänna råden upphör att gälla.

Det innebär att alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19. Det gäller också vid firande av högtider som stundande jul och nyår.