Det var vid klockan 17.40 larm inkom om en trafikolycka på E4. Det är vid trafikplats Gävle syd som en olycka mellan flera fordon inträffat. Just nu är det oklart om någon person har skadats i samband med olyckan. Olyckan inträffade i södergående riktning i höjd med avfarten till Hemlingby. Uppdatering: Olyckan inträffade i höjd med infarten till Max, inte på E4.