Snabbare lagföring är ett arbetssätt som ska minska tiden från ett polisingripande till dom. Det är ett regeringsuppdrag där polismyndigheten tillsammans med myndigheter från rättskedjan deltar. Arbetssättet införs nu i polisområde Gävleborg den 11/1 2021. 

Försöksverksamheten för snabbare lagföring har påbörjats och byggts ut i region Stockholm sedan 2018. Från januari 2021 kommer försöksverksamheten att utvidgas och även omfatta region Mitt där polisområde Gävleborg är först ut att använda arbetssättet.
– Vi är väldigt förväntansfulla att få sätta igång att arbeta enligt det nya arbetssättet. Erfarenheterna från region Stockholm är mycket goda och vår förhoppning är nu att det ska generera samma goda resultat hos oss i Gävleborg, säger Andreas Bergström, införandeansvarig polisen. Snabbare lagföring Målet med snabbare lagföring är att minska tiden från ett polisingripande till dom, hela rättsprocessen ska vara klar inom 2-6 veckor. Det handlar om brott som har upp till 3 år i straffskalan och är av enklare karaktär, till exempel trafikbrott, ringa narkotikabrott och ringa stöld. I praktiken innebär det att poliser i yttre tjänst ska genomföra långtgående förstahandsåtgärder och även kunna avsluta utredningen på plats när det gäller den här typen av brott. Allt sker i nära samarbete med en jourhavande förundersökningsledare. På så sätt kommer dessa ärenden avslutas tidigt i utredningskedjan och i nära anslutning till brottstillfället. – Det här arbetssättet gynnar inte bara polisen utan hela samhället, bl.a. genom att personen som är skäligen misstänkt för brottet blir lagförd snabbare och det medför kortare handläggningstider. Idag får polisen och tingsrätten lägga mycket tid på att försöka få tag på den misstänkte för delgivning av olika slag. Den nya lagstiftningen underlättar det förfarandet och lägger över ansvaret på den misstänkte att faktiskt ta del av sin egen utredning, säger Charlotta Tolvtin Ahl, införandeansvarig polisen i ett pressmeddelande.