Foto: Arkivbild

160 skjutningar under fyra år. Polisen berättar om det fortsatta arbetet för att minska det dödliga våldet i den kriminella miljön.

– Det dödliga våldet är högst prioriterat i region Mitt och i övriga landet. 2021 har börjat bra, det är fullbelagt på häktena vilket är ett tecken på att vi är framgångsrika. När det gäller skjutningar så är det fortsatt arbete mot narkotika och fler vapen i beslag som är viktigt för att vi ska lyckas. Den andra delen när det gäller dödligt våld är särskilt utsatta brottsoffer, våldet mot kvinnor och barn. Vi har utvecklat metoder i samarbete med åklagare och resursförstärkt med 50 polisanställda i vår region och det arbetet fortsätter med hög prioritet under 2021, säger Ulf Johansson, regionpolischef. 160 skjutningar under fyra år De senaste fyra åren (2017-2020) har det totalt skett 1329 skjutningar i Sverige varav 177 dödade. I region Mitt har det under samma period skett 160 skjutningar varav 11 dödade. – 2016 drabbades region Mitt av en kraftig ökning av skjutningar. Vi var inte rustade resursmässigt då och när skjutningarna sedan fortsatte öka under några år klarade vi inte av att lyfta blicken och titta på metoder för vi hade fullt upp med det operativa. När den nationella särskilda händelsen Rimfrost initierades kunde vi arbeta koncentrerat och med viss resursförstärkning från övriga landet. Det blev en bra start för arbetet mot skjutningar och sprängningar i den kriminella miljön, säger Catarina Bowall, regional kommenderingschef för Rimfrost under våren 2020, idag tillförordnad polisområdeschef i Gävleborg. Rimfrost avslutades i juni 2020 med mycket goda resultat i region Mitt. Går det att koppla minskningen av skjutningarna under förra året till Rimfrost? – Ja, jag vill påstå att Rimfrost har varit starkt bidragande. I vår region var Rimfrost ett startskott för att ta ett helhetsgrepp i bekämpningen av skjutvapenvåldet, sprängningar och den grova brottsligheten. Vi har idag flera driftcentra igång där vi koordinerar och samordnar arbetet i hela regionen och vi har förbättrat våra metoder och vässat oss ytterligare. Inom ramen för detta arbete ska vi nu också koppla på brott mot särskilt utsatta. Många kvinnor och barn är utsatta för våld i hemmen och de senaste åren har lika många kvinnor dött till följd av relationsvåld som antalet dödade i skjutningar i vår region, säger Catarina Bowall, regional kommenderingschef för Rimfrost under våren 2020, idag tillförordnad polisområdeschef i Gävleborg. I region Mitt förekommer en våldsam kriminalitet sedan flera år runt Västerås, Uppsala och Gävle och 2019 var region Mitt värst drabbat i hela landet av skjutningar i förhållande till befolkningsmängd och antal polisanställda. – I nuläget har vi flera utmaningar att arbeta med parallellt. Vi ska hålla det tryck som nu finns mot den kriminella miljön och där det görs väldigt mycket bra polisarbete. När vi håller trycket och ökar trycket måste vi även skapa ventiler för att bygga upp en bättre avhopparverksamhet tillsammans med våra samverkanspartner. Får vi bort ett övre skikt i den kriminella verksamheten så rubbar vi en terrorbalans vilket får nya företeelser i kriminaliteten. Det handlar om att göra rätt analyser så att vi inte ökar våldet när vi rubbar den balansen, säger Gunnar Appelgren, kriminalkommissarie och expert på organiserad brottslighet. – I region Mitt har vi under 2020 reducerat antalet skjutningar och arbetat effektivt med lagföring och det brottsförebyggande arbetet. Men vi kan aldrig luta oss tillbaka, det är högt tryck och fortsatt hårt arbete som är nyckel. Det är många medarbetare i polisregion Mitt som har gjort och gör ett mycket bra arbete och när vi nu har bättre metoder och ökad kunskap på plats finns goda förutsättningar för det viktiga arbetet mot det dödliga våldet framöver, avslutar Ulf Johansson, region polischef i ett pressmeddelande från polisen i region mitt.