Region Gävleborg har under helgen 6-7 mars ringt samtliga befintliga nummer i telefonkön till vaccination. Personer som ställt sig i telefonkön, men inte fått något samtal under helgen, finns därmed inte i telefonsystemet och ombeds ringa telefonsupporten på nytt.

Huvudalternativet för bokning av vaccination i Region Gävleborg är via webbplatsen 1177.se. För detta krävs personlig e-legitimation. Telefonbokning är ett komplement för dem som inte har någon möjlighet att boka digitalt. I telefonbokningen har invånare ringt in, lämnat personnummer och telefonnummer och fått meddelandet att de blir uppringda i turordning när det finns vaccin. Väntetiderna har tyvärr blivit längre än beräknat på grund av begränsade mängder vaccin. Telefonkön har också blivit onödigt lång på grund av att en stor del av dem som ställt sig i kön inte är berättigad till vaccination för tillfället, enligt prioritetsordningen. Den långa kön har inte försenat några vaccinationer, men det har krävts mer resurser i telefonsupporten än nödvändigt för att ringa ut lediga vaccinationstider varje vecka, eftersom många av samtalen har fått avvisas utan att leda till bokning.

Rätt personer i telefonkön

För att komma tillrätta med detta arbetade cirka 60 av primärvårdens personal under helgen 6-7 mars för att ringa igenom hela telefonkön och säkerställa att de som står i kön är berättigade till vaccination. De som inte är det har sorterats bort tills vidare. – Vi kan därmed dra slutsatsen att om du har ställt dig i kön tidigare, men inte blivit uppringd under helgen, så finns du tyvärr inte i vårt telefonsystem, säger Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och vaccinsamordnare i Region Gävleborg. – Det kan bero på flera saker: antingen har du inte svarat på upprepade påringningar från telefonsupporten eller knappat in fel telefonnummer. Det kan också ha uppstått något annat fel som beror på antingen teknik eller handhavande. Region Gävleborg uppmanar nu dem som har ställt sig i kön tidigare, men inte blivit uppringda under helgen 6-7 mars, att ringa 026-15 03 00 på nytt.  – Du kommer att få ett personligt bemötande och du kommer inte att behöva vänta lika länge igen. Innan vi välkomnar nya grupper till vaccination vill vi säkerställa att så många som möjligt med hemtjänst, hemsjukvård och övriga personer över 80 år kan få sin vaccination så snart som möjligt, säger Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och vaccinsamordnare i Region Gävleborg på regionens hemsida.

Dessa vaccineras just nu

  • Du som är 80 år eller äldre (född fram till 31 december 1941)
  • Du som har hemtjänst eller har hemsjukvård för äldre
  • Du som bor tillsammans med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård