polis

Polisregion Mitt och Åklagarkammaren i Gävleborg har bedrivit en omfattande förundersökning mot personer i kriminella nätverk. Idag väcks åtal i ärendet vid Gävle Tingsrätt.

Åtalen gäller försök, förberedelse och stämpling till mord, grovt vapenbrott och narkotikabrott. -Det är med ett hårt och omfattande polisisärt arbete mot de kriminella nätverken, som vi lyckades stoppa en skjutning som kunnat leda till mord. Vårt arbete med att finna fler vapen och hindra skjutningar fortsätter. Vi har under utredningens gång haft ett mycket bra samarbete mellan olika enheter inom polisen och med Åklagarmyndigheten, säger tf. polisområdeschef Catarina Bowall. Total har ett 10-tal personer varit misstänkt för brott i flera ärenden. Av dem är 5 personer häktade, en person är åtalad men inte frihetsberövad och övriga är avförda från utredningarna. Det har varit ett omfattande arbetsmaterial att hantera i förundersökningen. När det gäller beslag så har två vapen, en pistol och ett automatvapen säkrats och plockats bort från de kriminella nätverken. Det har beslagtagits 82 gram kokain och 200 gram cannabis i ärendena. -Det är av stor vikt att polisen säkrar och plockar bort illegala vapen i samhället så snart vi fått kännedom om dem. Vi gör allt för att förhindra skjutningar, säger chef utredningssektion i polisområde Gävleborg, Max Forsström. Vid provskjutning av den beslagtagna pistolen har man i utredning kunnat visa att det har använts vid en skjutning som skedde den 5 augusti 2020 i Gävle. Vapnet tillhörde en av de häktade och hittades i en taxibil som den misstänkte hade åkt i. Vapnet har kunnat bindas till mannen. En av de utredande poliserna i den omfattande förundersökning, Rolf Korol tycker att det har varit mycket intressant och givande att ha medverkat i den. -Det är ett otroligt engagemang från alla som har varit med i utredningen och det har varit många och omfattande förhör som har hållits. Ärendet har varit mycket intressant, säger Rolf Korol. Det är ett högt prioriterat arbete för svensk polis är att följa upp, kartlägga och lagföra dem som ingår i de kriminella nätverk som är aktuella i regionen.  − Vi använder alla gemensamma resurser och vår kunskap inom polisen för att sätta press på de kriminella nätverken vi har i region Mitt. Vårt gemensamma arbete inom svensk polis och samverkan med andra myndigheter, mot kriminella nätverk, fortsätter i oförminskad takt, säger regionpolischef i region Mitt Ulf Johansson i ett pressmeddelande.