Det var vid klockan sex på tisdagsmorgonen som räddningstjänsten larmades om en trafikolycka på E4. Det var i höjd med trafikplats Marma som en minibuss körde in i mitträcket. Olyckan inträffade på bron i norrgående riktning mot Gävle. Det är oklart hur många som färdades i bussen eller om någon kom till skada. Ett körfält stängdes av under räddningsarbetet.