Strax efter klockan sex på måndagsmorgonen larmades räddningstjänsten till ett utsläpp på E4. Det ska vara ett på påfarten mot E4 från Hamnleden mot Sundsvall. Just nu är det oklart vilken omfattning det rör sig om. Räkna med mycket begränsad framkomlighet under räddningstjänstens arbete på platsen.