polis

Flera stora ärenden och ett framgångsrikt samarbete mellan tolv myndigheter i region Mitt har resulterat i återkrav och besparingar på 63 miljoner kronor till staten under förra året. Ett rekord sedan samverkan startade 2009.

– Under förra året hade vi ett bra utfall som vi ska vara stolta över. Men vi är långt ifrån klara med vårt uppdrag. Arbetet mot den grova brottsligheten är ett ständigt pågående arbete där vi nu och framåt ska öka takten, säger Jale Poljarevius, tillförordnad regional underrättelsechef i region Mitt. Det myndighetsgemensamma arbetet fokuserar på att gå på pengarna. Genom skattehöjningar, återkrav, utmätningar och beslag har besparingar på 63 miljoner kronor till staten kunnat genomföras. Bakom siffrorna ligger bland annat stora belopp där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen förhindrat att ersättningar betalats ut på felaktiga grunder. Dessutom utmätte Kronofogden tillgångar till ett värde av drygt en miljon kronor. Genom att arbeta gemensamt får de samverkande myndigheterna fler verktyg och en större räckvidd för att försvåra och minska vinningen av brott för personer inom den organiserade brottsligheten. Under förra året förekom flera stora ärenden med lyckat resultat, där flera miljoner kronor i kontanter och föremål till mycket stora värden kunde beslagtas. – Tillsammans har vi en ännu större möjlighet att ingripa mot organiserade försök att urholka vårt välfärdssystem. Samverkan underlättar för oss att komma åt kriminellas kontanter och värdesaker så de inte kan finansiera nya brott och en kriminell livsstil, säger Ulf Johansson, regionpolischef i Mitt i ett pressmeddelande.