polis

Drygt 4 000 fordon kontrollerades i Region Mitt under polisens trafikvecka med fokus brott på väg som genomfördes i början maj. Region Mitt uppvisar toppresultat när droger, vapen, stöldgods och efterlysta personer fastnade i polisens nät.

Målet med insatsen är att fokusera och kraftsamla för att förhindra och upptäcka brott men också uppmärksamma att kriminella använder vägnätet som en del i sitt brottsupplägg. Region Mitts resultat stod i en klass för sig med bland annat flest antal kontrollerade fordon och flest upptäckta narkotikabrott – Jag vill verkligen rikta ett tack till alla som på olika sätt deltog i insatsen och visade att vi tar trafikfrågan på allvar, säger regionpolischef Ulf Johansson. Ett stort antal narkotikabrott uppdagades, flera personer greps, vapen togs i beslag och ett antal efterlysta upptäcktes bland annat. – Det är ett mycket bra resultat och visar hur viktigt det är att fokusera på vägnätet och inte bara för trafikbrott. Man vet aldrig vem eller vad som kan dyka upp vid ett fordonsstopp så vi måste vara aktiva och nyfikna. Det är så vi får ingångar till annan brottslighet, säger Maria Rosander som är region Mitts samordnare för trafik. Metoderna som polisregionerna valt skiljer sig åt men det kan röra sig om så kallad profilering som innebär att göra systematiska iakttagelser av person eller fordon som ligger till grund för att stoppa fordon. Det används även teknik som innebär att nyttja polisfordon med utrusning för genomsnittshastighetsmätning samt videoutrustning för att kunna dokumentera vad som händer i trafiken. Man gör även slagningar på bilens registreringsnummer som ger värdefull information om fordonet och fordonsägaren. Även inkomna tips är värdefullt. Traditionella kontroller där långtgående frågor ställs till de förarna görs i syfte att uppdaga eventuell annan brottslighet än trafikbrott. Dessutom används i bland den så kallade razziametoden som innebär att en större trafikkontroll längs huvudvägnätet där åtminstone en av körbanorna stängs av för profilering av fordon. Exempelvis så genomfördes en sådan kontroll i samverkan med många olika kompetenser inom polisregionen samt med Kronofogden på E-18 Skoftesta under fyra timmar skriver polisen i region mitt i ett pressmeddelande. Så här utföll resultatet:
  • Kontrollerade lätta fordon: 4295
  • Kontrollerade fordon över 3,5 ton: 184
  • Kontrollerade personer: 4514
  • Utlänningskontroller: 61
  • Gripna: 13
  • Narkotikabrott: 119
  • Vapen: 9
  • Efterlysta: 6
  • Alkohol: 13
  • Droger: 62