Polismyndigheten i två polisregioner, Nationella operativa avdelningen (Noa) samt Tullverket och Kronofogden genomförde under torsdagskvällen en större insats. Bland annat togs 6 kilo narkotika och 800 000 kronor i beslag.

Operationen genomfördes i ett område som omringas av orterna Avesta, Hedemora, Garpenberg, Långshyttan, Hofors, Österfärnebo, Tärnsjö, Heby, Sala och Norberg. Arbetet bestod till största delen av att utföra trafikkontroller på vägarna i området för att kontrollera brottslighet på väg. Ett syfte med insatsen var att jobba mot lokal brottslighet men även internationella brottsnätverk. Ett annat syfte var att kontrollera A-traktorer för att se om de är trafikdugliga. Martin Öhman, biträdande chef för lokalpolisområde Falun, är initiativtagare till operationen. – Det aktuella området är ett utpräglat glesbygdsområde med en problembild som bland annat inkluderar narkotika, inbrott och trafikbrott. Operationen är tänkt att jobba med de problembilderna i en samlad ansträngning för att minska brottsligheten och öka tryggheten i området, säger Martin Öhman. Vår förhoppning är också att vi på detta sätt kan öka intresset bland allmänheten i området att söka sig till polisyrket. Bland de polisiära resurser som var aktiva i operationen fanns ingripandepoliser, gränspolis, hundförare, insatspoliser, trafikpolis och polisflyget i form av helikopter. Genom att samverka med Tullverket och Kronofogden kunde insatsen även bland annat omfatta aktiviteter som inte Polismyndigheten kan göra själv. Tullverkets fokus var att göra punktskattekontroller, det vill säga komma åt fusk med punktskattepliktiga varor som alkohol, tobak och drivmedel. Kronofogden fick biträde i området av polisen i sina förrättningar. Vid trafikkontrollerna fanns också inspektörer från Kronofogden med. Det aktuella området ligger i gränslandet mellan två polisregioner, och därför har polisregion Bergslagen och Mitt samverkat med varandra. – Det finns ett stort mervärde av att samverka gränsöverskridande för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Det viktiga med det här är att allmänheten i området ska känna att polisen är närvarande och att vi optimerar våra samlade resurser för att jobba med det som berör och upprör många medborgare, säger Patrick Ungsäter, regionpolischef för polisregion Bergslagen. – Polisen finns för alla, och i hela Sverige. Problembilden kan se olika ut men att drabbas av brott är lika allvarligt för varje enskild person oavsett om det sker i en storstad eller i glesbyggd. Och det finns ingen frizon för kriminella, säger Ulf Johansson, regionpolischef för polisregion Mitt skriver polisen i region mitt i ett pressmeddelande. Operationen genomfördes mellan klockan 17:00 den 28 maj till klockan 02:00 den 29 maj. Preliminära resultat från operationen inkluderar bland annat: Cirka 500 kontrollerade fordon 2 rattfyllerier 3 drograttfyllerier 4 fall av olovlig/grov olovlig körning 31 flygande besiktningar 2 st vägningar vilket visade sig vara överlast 1 kontroll av kör- och vilotider 1 omhändertaget körkort 12 ordningsböter 1 vapenbrott (beslag av ammunition) 1 efterlyst person hämtades till förhör 3 narkotikabrott (eget bruk och innehav) 20 inre utlänningskontroller Cirka 6 kilo narkotika (khat) togs i beslag i samverkan med Tullverket. Kronofogdens resultat från kvällen och nattens förrättningar i bostad, samt vid trafikkontroller, inbringade över 800 000 kronor i utmätningar och fullbetalningar. Bland annat utmättes bilar, motorcyklar, en stor båt, märkesklocka, verktyg, samlarobjekt (knivar) och en del fullbetalningar.