Sedan kring klockan fyra på måndagsmorgonen är det stopp i tågtrafiken. Detta pga en brand på spåret cirka 100 meter norr om centralstationen. Oklart hur länge stoppet varar. Se din tågoperatör för mer information.