polis

De senaste sex åren har femton kvinnor mördats i Region Mitt. Nu trappas arbetet upp avseende brott mot närstående. Fokus ligger på de våldsamma förövarna. Visionen är noll döda, minskat våld och ökad trygghet.

– Mäns våld mot kvinnor och barn måste bekämpas med alla medel. Det är på riktigt, inte bara ord, säger regionpolischef Ulf Johansson.
I region Mitt dör i storlekordningen över tid lika många kvinnor av våld från en närstående som unga män dödas i gängkonflikter. Antalet anmälda misshandelsfall inom kategorin brott i nära relation ligger på nivåer som pressar utredningsorganisationen. Hela polisorganisationen ska med – Vi ska vända på varje sten för att finna bättre metoder, utveckla våra arbetssätt men också jobba med normer och attityder. Ett grovt brott mot en kvinna eller man i en nära relation måste prioriteras, hanteras omhändertas med samma engagemang av hela polisorganisationen som andra grova brott. Det kan låta som en självklarhet men det finns saker att skruva på, säger Johansson. Polisregion Mitt har, betonar han, under en längre tid prioriterat och verkat för att grova brott mot det som benämns särskilt utsatta brottsoffer ska få samma uppmärksamhet som andra grova våldsbrott. De så avgörande initiala utredningsåtgärderna vid en brottsplats i hemmet har fått bra fäste och en viktig resursförstärkning med cirka 50 medarbetare har skett. Viktigt är också den goda utvecklingen av samverkan med Åklagarmyndigheten och socialtjänsten. Metoden Gryning – Men det finns mer att göra och kraven på Polismyndigheten från många håll är höga och berättigade. Region Mitt kommer därför arbetet enlig det som kommit att kallas Gryningsmodellen, säger regionpolischef Ulf Johansson. Metoden samlar allt arbete i alla delar av polisregionen vad gäller särskilt utsatta brottoffer under samma tak och delas in i områdena: Resurs, metoder, samverkan, normer och evidens. – Jag vill betona att det inte rör sig om en tillfällig insats utan handlar om att få överblick, följa upp, stärka linjen och uppmuntrar till lokala medarbetas initiativ. Det är ett långsiktigt och hållbart förhållningssätt och inte minst med starkt fokus på gärningsmannen och det brotts-och återfallsförebyggande arbetet, säger regionpolischefen. Initialt planeras ett antal åtgärder:
  • Fokuslistor på kända gärningsmän, och hotspots, för att göra patruller uppmärksamma på vilka platser och individer de har att göra med och därmed öka motivationen att hålla ett extra öga på dem.
  • Översyn av hur kontaktförbud hanteras för att öka tryggheten för hotade.
  • Särskild uppmärksamhet vid regionledningscentralen för att underlätta för utredningsorganinsationen genom bättre hantering av filmer och ljudfiler samt att använda rätt och tillräckliga resurser när larm om brott i hemmet inkommer.
  • Polisens förhandlare som har stor kompetens inom kommunikation ska tas med i processen med det brottsförebyggande arbetet genom samtal med misstänkta förövare. Målet är att ändra beteende.
  Fakta:
  • Under de senaste sex åren har 15 kvinnor mördats av en närstående man i regionen.
  • Cirka 1 500 anmälningar om misshandel mot kvinna av en närstående görs varje år.
  • Cirka 160 fall av grov kvinnofridskränkning anmäls varje år
  • Cirka 400 våldtäktsärenden inkommer varje år i region mitt. Majoriteten av våldtäkterna sker inom hemmets väggar.
  • Ungefär två av tio anmälningar redovisas till åklagare uppger Varg Gyllander vid polisen i region mitt i ett pressmeddelande.