FOTO: LARS HEDELIN/POLISEN

Under trafikveckan 14 – 20 juni rapporterades sammanlagt 1734 personer för hastighetsöverträdelser i region Mitt.

Trafikveckan med inriktning hastighet har ännu en gång visat att region Mitt prioriterar trafikarbetet. Vi kan konstatera att våra medarbetare har arbetat aktivt och nyfiket vilket lett till att både hastighetsöverträdelser och annan brottslighet upptäcktes, säger Maria Rosander, samordnare för trafiken vid polisen i region Mitt.
Sammanlagt rapporterades 1734 personer för hastighetsöverträdelse i region Mitt, vilket motsvarar mer än 20 procent av rapporterade i hela landet. 398 bilförare bötfälldes i spannet 6-9 km/h över tillåten hastighet. – Man har arbetat med många 20 minuters kontroller på varierande platser under dygnet och det har gett tydliga resultat. Vi har också haft en låg toleransnivå gällande det prioriterade intervallet 6-9 km/h. Kan vi bidra till bättre regelefterlevnad av den stora massan som kör lite för fort så kommer det att sänka genomsnittshastigheten på vägarna och rädda liv, säger Maria Rosander. Insatserna ledde dock även till att annan brottslighet upptäcktes. I samband med juni månads trafikvecka rapporterades 41 narkotikabeslag, 1 vapenbeslag, 2 stölder och man fick även tag i 3 efterlysta personer. – Att så många som hela 41 stycken narkotikabrott rapporterats under en trafikvecka med inriktning på hastighet visar på att hastighetsöverträdelser kan vara ingången till annan brottslighet. Även annat avvikande beteende rapporterades och ledde till underrättelseuppslag, avslutar Maria Rosander i ett pressmeddelande från polisen i region mitt.