Foto: Läsarbild

Under gårdagen fick vi in omkring tusen ärenden till följd av översvämningen uppger inre befäl vid Gästrike räddningstjänst på torsdagen.

Inledningsvis prioriterade vi samhällsviktig verksamhet och har nu hanterat dessa ärenden. Idag kommer vi att hantera övriga ärenden i samarbete med försäkringsbolagen.

Vi bevakar just nu höga flöden i de lokala vattendragen där vattennivåerna förväntas stiga.

Det finns även risk för ras och skred när vattnet drar sig undan. Vi samverkar med Länsstyrelsen och kommunerna gällande detta säger räddningstjänsten.