Under söndagseftermiddagen inträffade en olycka på E4 utanför Markaryd då en civil polisbil och en lastbil kolliderade. I polisbilen färdades en skyddsperson och två poliser från personskyddsgruppen i region Syd. Samtliga tre omkom i kollisionen.

I samband med kollisionen började det brinna kraftigt från båda fordonen. Det är ännu oklart hur olyckan inträffade. Identiteten på de omkomna är inte formellt fastställd men det finns inledningsvis ingenting som talar för att någon annan skulle varit inblandad. Anhöriga till de inblandade är underrättade om omständigheterna. Föraren av lastbilen fördes med ambulans till sjukhus där han vårdas.

– Det är med bestörtning och stor sorg jag tagit emot beskedet att våra två kollegor och vår skyddsperson omkommit i dag på eftermiddagen. Mina tankar går till anhöriga, familjer, vänner och arbetskamrater. Jag är också i kontakt med polisregion Syd för att försäkra mig om att de får det stöd de behöver i denna stund, säger rikspolischef Anders Thornberg. 

– Att den person vi är satta att skydda och våra två kollegors liv slutar i denna tragedi är ogreppbart och outsägligt sorgligt. Mina varmaste tankar till vår skyddspersons anhöriga och våra kollegors familjer och närmaste arbetskamrater, säger Carina Persson, regionpolischef i region Syd.

– Detta är en oerhört tragisk händelse. Nu är det viktigt för oss alla att vi gör allt vi kan för att reda ut vad som hänt på platsen och vad som orsakat kollisionen, samtidigt som vi tar hand om våra medarbetare, säger Stefan Sintéus, chef för regionala utredningsenheten som ansvarar för personskyddet i polisregion Syd.

Utredningen kring polisens agerande vid olyckan leds nu av en åklagare vid särskilda åklagarkammaren då olyckan involverat polisanställda. Arbetet med utredningen tros ta relativt lång tid vilket kan påverka framkomligheten på E4.

Polisen kommer under måndagen att hålla en presskonferens om ärendet. Presskonferensen hålls på Rättscentrum i Malmö klockan 10.15 skriver polisen i region Skåne.