FOTO: LARS HEDELIN/POLISEN

Idag den 19 november examineras 50 polisstudenter från flera av landets polisutbildningar. Redan på måndag börjar de sina anställningar i polisregion Mitts lokalpolisområden.

Det är med stort nöje som vi välkomnar våra nya polisassistenter till polisregion Mitt! Vi gratulerar våra nya medarbetare som har examinerats och som nu är redo att verka som poliser ihop med sina kollegor, säger Ulf Johansson, regionpolischef Mitt.

Utöver de 50 nya poliserna firas även två nya polisassistenter som examinerades via den funktionsinriktade polisutbildningen, FPU, i slutet på september. FPU är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner i verksamheten. 

– Polisen står inför stora utmaningar och avgörande för att klara uppgiften är att vi blir fler liksom att vi fortsätter att utveckla verksamheten och stärker vår samverkan, säger Ulf Johansson.

Han pekar även på att de nya medarbetarna kommer att kunna bidra till att skapa fortsatt trygghet och säkerhet för medborgarna i regionen.

Varje enskild medarbetare bär på erfarenhet och kunskaper som är viktiga för det gemensamma resultatet. Det kan uttryckas som att värdet av varje medarbetares insats är tillsammans större än var och en för sig, säger Ulf Johansson i ett pressmeddelande.